Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

FinansiellInformation

Här hittar ni historiska finansiella rapporter, den finansiella kalendern, presentationer, information om Qliros aktiekapital, de största ägarna i Qliro med mera.

Finansiellkalender

8 februari 2023, kl. 07.30: Bokslutskommuniké 2022
April 2023: Årsredovisning 2022
3 maj 2023, kl. 07.30: Delårsrapport Q1 2023
19 juli 2023, kl. 07.30: Delårsrapport Q2 2023
25 oktober 2023, kl. 07.30: Delårsrapport Q3 2023

 

Qlirosaktie

Qliro är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “QLIRO”. Aktiekursutvecklingen kan ni följa här.

Ägare

Qliroaktien togs upp för handel på Nasdaq Stockholm den 2 oktober 2020. De största ägarna är Rite Ventures med 25,0% ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 9,5% ägande.

Analytiker

Carnegie Investment Banks analytiker Ermin Keric, tel 08-588 685 48 eller ermin.keric@carnegie.se och Jens Hallén, tel 08-588 689 28 eller jens.hallen@carnegie.se analyserar löpande Qliro-aktien.

Aktiekapital

Qliros aktiekapital uppgår till 51 864 324,40 kronor fördelat på 18 522 973 aktier med ett kvotvärde på 2,80 kronor per aktie.

Emitteradobligation

Qliro AB emitterade under oktober 2019 efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna som är noterade på Nasdaq Stockholm har en rörlig ränta om Stibor 3 månader +6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Mål

Qliros mål är att växa intäkterna och visa skalbarhet genom att över tid öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Avsikten är vidare att vara välkapitaliserat för att kunna agera flexibelt och ta tillvara tillväxtmöjligheter.