FinansiellInformation

Här hittar ni historiska finansiella rapporter, den finansiella kalendern, presentationer, information om Qliros aktiekapital, de största ägarna i Qliro med mera.

Aktuellt

8 april 2022 Årsredovisning och hållbarhetsrapport publiceras

3 maj 2022. kl 07.30 Delårsrapport januari-mars 2022

17 maj 2022 Bolagsstämma i Stockholm

19 juli 2022, kl 07.30 Delårsrapport januari-juni 2022

25 oktober 2022, kl 07.30 Delårsrapport januari-september 2022

Qlirosaktie

Qliro är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “QLIRO”. Aktiekursutvecklingen kan ni följa här.

Ägare

Qliroaktien togs upp för handel på Nasdaq Stockholm den 2 oktober 2020. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 9,8% ägande.

Analytiker

Carnegie Investment Banks analytiker Ermin Keric, tel 08-588 685 48 eller ermin.keric@carnegie.se och Jens Hallén, tel 08-588 689 28 eller jens.hallen@carnegie.se analyserar löpande Qliro-aktien.

 

Carnegie har en neutral rekommendation på Qliroaktien med en målkurs på 28 kronor.

Aktiekapital

Qliros aktiekapital uppgår till 50 324 324,40 kronor fördelat på 17 972 973 aktier med ett kvotvärde på 2,80 kronor per aktie.

Emitteradobligation

Qliro AB emitterade under oktober 2019 efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna som är noterade på Nasdaq Stockholm har en rörlig ränta om Stibor 3 månader +6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Mål

Qliros mål är att växa intäkterna och visa skalbarhet genom att över tid öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Avsikten är vidare att vara välkapitaliserat för att kunna agera flexibelt och ta tillvara tillväxtmöjligheter.