Prospekt

Här hittar ni prospektet för upptagande av handel
av Qliros aktier på Nasdaq Stockholm

Här hittar ni obligationsprospektet till de Tier 2 obligationer som Qliro emitterade under hösten 2019