DININTEGRITETÄRVIKTIG
FÖROSS

Det har alltid varit viktigt för oss att information som rör våra kunder behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. På den här sidan kan du läsa mer om vår integritetspolicy och få information om hur vi använder oss av cookies på vår webbplats.

Bättrekontrollöverdinapersonuppgifter

Kanske har du hört talas om dataskyddsförordningen, också kallad GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller sedan den 25 maj 2018? Den styr hur företag och organisationer sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare för företag att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som kund alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad och hur den används för till exempel direktmarknadsföring. Det tycker vi är bra.

Tydligareochenklarefördig

Även om lagstiftningen är ny blir det ingen större skillnad för dig. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ta hand om din information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi blir också tydligare i vår information, så att du inte behöver fundera över vad som sparas, hur informationen används eller hur du får tillgång till den. Till exempel har vi en ny integritetspolicy som på ett enklare sätt än tidigare beskriver hur vi hanterar data, vilket lagstöd som ligger till grund för hur information samlas in och lagras, vilka rättigheter du har och hur du hur du gör dem gällande. Vi har även utsett ett särskilt dataskyddsombud (DPO) som uteslutande fokuserar på frågor om integritetsskydd.

Villduvetamer?

För oss är det viktigt att det är både enkelt och tryggt att använda våra tjänster. I våra policys kan du läsa mer om hur vi arbetar med personuppgifter och dataskydd.