FinansiellInformation

Här hittar ni historiska finansiella rapporter, den finansiella kalendern, presentationer, information om Qliros aktiekapital, de största ägarna i Qliro med mera.

Finansiellkalender

17 juli 2024
Kl 10.00: Presentation Q2

29 oktober 2024
Kl 07.30: Delårsrapport Q3
Kl 10.00: Presentation Q3

Qlirosaktie

Qliro är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “QLIRO”. Aktiekursutvecklingen kan ni följa här.

Ägare

QLIROS STÖRSTA ÄGARE PER 30 JUNI2024
Andel av kapital

1. Rite Ventures 25,5%
2. Avanza Pension 9,7%
3. Mandatum Life Insurance Company 9,2%
4. Nordnet Pensionsförsäkring 4,5%
5. Staffan Persson 4,4%
6. Christoffer Rutgersson 4,2%
7. Patrik Enblad 3,1%
8. Thomas Krishan 3,1%
9. Peter Lindell 2,4%
10. Mikael Kjellman 1,6%

Källa: Monitor av Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Analytiker

Carnegie Investment Banks analytiker Ermin Keric, tel 08-588 685 48 eller ermin.keric@carnegie.se  analyserar löpande Qliro-aktien.

Aktiekapital

Qliros aktiekapital uppgår till 53 608 702 kronor fördelat på 19 145 965 aktier med ett kvotvärde på 2,8 kronor per aktie.

Emitteradobligation

Qliro AB emitterade under oktober 2019 efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna som är noterade på Nasdaq Stockholm har en rörlig ränta om Stibor 3 månader +6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Mål

Qliros mål är att växa intäkterna och visa skalbarhet genom att över tid öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Avsikten är vidare att vara välkapitaliserat för att kunna agera flexibelt och ta tillvara tillväxtmöjligheter.