Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Årsstämma2022

Qliros AB årsstämma 2022 hålls tisdagen den 17 maj 2022. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 17 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.