Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Årsstämma2021

Qliros AB årsstämma 2021 hölls onsdagen den 19 maj 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade istället möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggjordes den 19 maj 2021.