Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Hållbarhet
hosQliro

Att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt och att inspirera e-handlare och kunder till att göra mer hållbara val är viktigt för oss. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på tre huvudområden, hållbar e-handel, ansvarsfullt företagande och kreditgivning samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Som en länk mellan e-handlare och konsumenter, vill vi använda vår teknik, data och plattform för att driva utvecklingen mot än mer hållbar konsumtion. Under 2020 tog vi därför fram tjänsten Retursmart som nu lanserats i vår svenska app. Syftet med Retursmart är bland annat att möka konsumenters kunskap om returers påverkan på miljön och kundens möjlighet att påverka denna. Ambitionen är att minska miljöpåverkan genom att långsiktigt minska antalet returer. Under 2021 har vi lanserat tjänsten Livsstilsprofilen i appen där användaren kan se sitt individuella klimatavtryck. Syftet med tjänsten är att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion. Inom området ansvarsfullt företagande och kreditgivning har de viktigaste initiativet varit att förbättra kundupplevelsen genom lanseringen av våra nya digitala applikationer i de nordiska länderna. Det ska alltid vara enkelt för våra kunder att genomföra sina betalningar i tid och genom de digitala tjänster vi byggt har vi väsentligt förenklat den processen för våra kunder.

Som arbetsgivare har vi tagit stora steg i rätt riktning med fokus på att skapa en stark och positiv företagskultur. Intresset för Qliro som arbetsgivare har ökat och rekommendationsbenägenheten hos våra egna medarbetare har ökat kraftigt. Under året ökade medarbetarengagemanget och vi har stärkt resultaten i samtliga kategorier i våra kontinuerliga medarbetarmätningar. Det är viktigt och uppmuntrande att våra satsningar inom området ger resultat då kompetent personal är nyckeln för att fortsätta att vidareutveckla våra tjänster på bästa sätt.

 

Läs gärna mer om våra fokusområden i hållbarhetsrapporten nedan.