Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Prospekt

Här hittar ni prospektet för upptagande av handel
av Qliros aktier på Nasdaq Stockholm

Här hittar ni obligationsprospektet till de Tier 2 obligationer som Qliro emitterade under hösten 2019