Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Extrabolagsstämma23november2020

Måndagen den 23 november höll Qliro en extra bolagsstämma. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.