Styrelsen och styrelsens utskott

Styrelsen är Bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman och bär det övergripande ansvaret för organisation, styrning och kontroll i Qliro. Nedan finner ni information om samtliga ledamöter i styrelsen samt styrelsens utskott.

Patrik Enblad

Ordförande sedan 2022

Patrik Enblad

Utbildning:

Ekonomistudier vid Stockholms Universitet

Relevant arbetslivserfarenhet:

VD Newsec 2009 – 2012, VD HQ Bank 2002 – 2007, Styrelseordförande i Orc Group 2011 – 2012, Styrelseledamot i Cinnober 2015 – 2018

Övriga pågående uppdrag:

Ordförande Degoo/Instabridge

Ägande i Qliro AB

585 000 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Alexander Antas

Styrelseledamot sedan 2020

Alexander Antas

Utbildning

Masterexamen i finans från Hanken School of Economics i Finland

Relevant arbetslivserfarenhet

Head of Private Equity på Mandatum Alternative Investments Funds Ltd, och har tidigare varit Portfolio Manager och Head of Alternative Investments på Sampo plc (2008- 2020) samt analytiker på Carnegie Investment Bank (2006-2008)

Övriga pågående uppdrag

Observatör i styrelsen för Coronaria Oy. Observatör i styrelsen för Elematic Oy.

Ägande i Qliro AB

0 aktier och 0 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mikael Kjellman

Styrelseledamot sedan 2022

Mikael Kjellman

Utbildning:

IHM Business School


Relevant arbetslivserfarenhet:

Grundare och VD Skincity AB och Tradecity AB

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i Tradecity AB, Klockaren 13 AB, Söderby Stuteri AB och Soul Technology AB

Ägande i Qliro AB

303 433 aktier och 150 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lennart Francke

Styrelseledamot sedan 2016

Lennart Francke

Uppdrag utskott

Ordförande RCACC

Utbildning

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och Program for Management Development, Harvard Business School, USA.

Relevant arbetslivserfarenhet

Utsedd av Swedbank Robur i ett flertal valberedningar i börsnoterade bolag. Tidigare erfarenhet som Senior Advisor och Head of Group Finance på Swedbank (2013–2014 och 2011–2012), vice vd, koncernekonomichef och koncernkreditchef på Handelsbanken (1998-2006). Andra chefsbefattningar på Handelsbanken (1978–1998).

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Centrum för Näringslivshistoria CfN AB och Stiftelsen Affärsvärlden.

Ägande i Qliro AB

16 249 aktier och 150 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Helena Nelson

Styrelseledamot sedan 2015

Helena Nelson

Uppdrag utskott

Ledamot i RCACC

Utbildning

Juristexamen från Lunds Universitet och Ruter Dams Management Program, Stockholm

Relevant arbetslivserfarenhet

Chefsjurist och ledamot i executive management board på Carnegie Investment Bank AB (publ) och tidigare erfarenhet som Chief Compliance Officer och Head of Operational Risk på Swedbank (2009–2013), Chefsjurist på Skandia (2006–2009) och andra juridiska befattningar på Skandia och uppdrag som styrelseledamot i svenska och utländska bolag i Skandiakoncernen (1994–2006) samt arbete i domstol (1989–1994).

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Carnegie Personal AB och Montrose by Carnegie samt ledamot i fullmäktige i Livförsäkringsbolaget Skandia.

Ägande i Qliro AB

1 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.

Styrelsensutskott

Styrelsen har två utskott, risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet (RCACC) och ersättningsutskottet.