Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Ledning

Qliros koncernledning består av personer med bred och lång erfarenhet från betalningsindustrin och annan finansiella industri. Qliros VD har till uppdrag att sköta den löpande förvaltningen av företaget i enlighet med externa och interna regler. De interna reglerna reglerar ansvarsfördelningen och samspelet mellan VD:n och styrelsen. VD arbetar tillsammans med de övriga medlemmarna i Qliros koncernledning och respektive medlem i koncernledningen rapporterar till VD, som i sin tur rapporterar till styrelsen.

Jonas Arlebäck

tf VD

Jonas Arlebäck

Född

1970

I koncernledningen sedan 2022

Utbildning

Civilekonomutbildning Handelshögskolan Göteborg samt Civilingenjör Chalmers Tekniska Högskola

Tidigare erfarenhet

VD Lowell Sverige och CFO Lowell Norden (2019–2022), Business Development Lead Aleris (2018-2019), Group CFO och EVP Special Projects Handicare (2012-2018), Management konsult Mckinsey och Accenture (1994-2010). Styrelsemedlem Handicare 2018-2021 samt Holta Invest AS sedan 2016

Ägande i Qliro per 31 december

0 aktier

Jonas Adolfsson

Chief Credit Officer

Jonas Adolfsson

Född

1984

I koncernledningen sedan 2018

Utbildning

Masterexamen i företagsekonomi och kandidatexamen i nationalekonomi vid Linköpings Universitet

Tidigare erfarenhet

Andra befattningar på Qliro (2015–2018), Manager Nordics, Risk and Information Management på American Express (2014–2015) samt olika befattningar på Klarna AB (2009–2013)

Ägande i Qliro per 31 december

0 aktier och 7.000 teckningsoptioner

Johanna Blom

Chief People Officer

Johanna Blom

Född

1978

I koncernledningen sedan 2019

Ubildning

Magisterexamen från personal- och arbetsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet samt studier vid University of Auckland, Nya Zeeland

Tidigare erfarenhet

Interim HR Manager på Nordax Bank AB (2017– 2018), Interim HR Manager på GE Capital AB (2015–2017), HR Director på Santander Consumer Bank AB (2014–2015), HR Manager på Nordic, GE Capital Real Estate (2008–2014), HR advisor på Linklaters (2004–2008) och HR-assistent på Fonus HQ (2003– 2004)

Ägande i Qliro per 31 december

2.000 aktier och 70.070 teckningsoptioner

Ann Ekroth

Chief Risk Officer

Ann Ekroth

Född

1969

I koncernledningen sedan 2019

Utbildning

Civilekonomexamen från Uppsala Universitet

Tidigare erfarenhet

Compliance Director på Santander Consumer Bank Sweden (2017–2019), Non-Financial Risk & Governance Director Nordic och tillförordnad Chief Risk Officer Nordic på Santander Consumer Bank AS (2015–2017 och 2014–2015), olika befattningar inom bland annat finans och risk vid GE Money Bank (1996–2014) och revisor på Arthur Andersen AB (1993–1996)

Ägande i Qliro per 31 december

0 aktier och 10.000 teckningsoptioner

Fredrik Malmqvist

Chief Product and Marketing Officer

Fredrik Malmqvist

Född

1985

I koncernledningen sedan 2021

Utbildning

Civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Tidigare erfarenhet

Head of Product & Marketing (2020-2021), Head of Consumer Product (2019-2020), Business Development Manager (2018-2019) på Qliro, Head of Business Transformation (2018), Business Transformation Manager (2017-2018), Nordic Commercial Lead (2015-2017) på Santander Consumer Bank samt Managementkonsult på Accenture (2011-2015)

Ägande i Qliro AB per 31 december

1 000 aktier och 35.035 teckningsoptioner

Martina Skande

Vice VD

Martina Skande

Född

1975

I koncernledningen sedan 2018

Utbildning

Magister i finansiell ekonomi från Lunds Universitet

Tidigare erfarenhet

Business Transformation Director (2017–2018) och Nordic Commercial Director (2016–2017) på Santander Consumer Bank Sweden, Director of Financial Services på EY Advisory Services Sweden (2011–2016), Product Development Manager (2008–2009) och Client Relationship Manager (2007–2009) på Genworth Financial Mortgage Insurance och olika befattningar på GE Money Bank/GE Capital Europe (2000–2006)

Ägande i Qliro AB per 31 december

390 aktier och 70.070 teckningsoptioner

Robert Stambro

Chief Financial Officer

Robert Stambro

Född

1975

I koncernledningen sedan 2019

Utbildning

Masterexamen i internationell ekonomi från Luleå Tekniska Universitet

Tidigare erfarenhet

Head of Financial Planning & Analysis (2018–2019), Head of Treasury & Head of Business Control (2017–2018), tillförordnad CFO (2016–2017), vice CFO (2016) och Head of Treasury (2009–2016) på Nordnet AB

Ägande i Qliro AB per 31 december

10.000 aktier och 84.084 teckningsoptioner

Olle Wrange

Chief Commercial Officer

Olle Wrange

Född

1978

I koncernledningen sedan 2022

Utbildning

Civilingenjör Industriell Ekonomi från Luleå Tekniska Universitet

Tidigare erfarenhet

Senior Sales Manager på Telia (2016-2021), Key Account Manger Large Accounts på Telia (2012-2016), Business Development and Project Management på Scania Parts Logistic (2007-2012) CEO på Triggerfish AB (2005-2007)

Ägande i Qliro per 31 december

0 aktier och 0 teckningsoptioner