Qliros styrelse.

Välkommen till Qliros styrelse. Det är styrelsen som utgör det högsta beslutande organet i företagets struktur för styrning och kontroll samt ansvarar för företagets organisation och för ledningen av Qliros verksamhet. Här kan du läsa om styrelsens ledamöter.

1. Lennart Jacobsen

Lennart Jacobsen är styrelseordförande i Qliro AB sedan juni 2018 och var dessförinnan styrelseledamot sedan år 2017. Lennart är även styrelseledamot i Qliro Group AB samt verksam som senior rådgivare. Mellan 2013 och 2016 var Lennart EVP Head of Retail Banking på Nordea, en verksamhet som tillhandahöll tjänster till fler än 10 miljoner nordiska kunder. Innan han tillträdde sin tjänst på Nordea arbetade Lennart 15 år inom GE Capital där han avslutade sin tid som VD för GE Money Bank Nordics. Lennart har en MSc i elektroteknik och telekommunikation från Kungliga Tekniska högskolan.

Antal övriga styrelseuppdrag: 4

2. Marcus Lindqvist

Marcus Lindqvist har varit styrelseledamot i Qliro AB sedan år 2016 då han även tillträdde posten som VD för Qliro Group AB. Marcus kommer närmast från Dustin där han var Country Manager och hade före det ledande befattningar på H&P Sweden AB samt DELL. Marcus har även flerårig erfarenhet från Stadshypotek AB, Öhman Fondkommission samt Dow Jones Telerate AB. Marcus är Associate BA från FEI.

3. Lennart Francke

Lennart Francke har varit styrelseledamot i Qliro sedan år 2016. Lennart har bakgrund från Handelsbanken, där han bl a varit koncernkreditchef och CFO, och Swedbank där han varit head of Group Finance och rådgivare till koncernledningen. Lennart har tidigare varit ledamot av styrelsen för SBAB och ordförande i dess kreditutskott samt medlem av Oliver Wymans europeiska Senior Advisory Board. Lennart är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Antal övriga styrelseuppdrag: 2

4. Helena Nelson

Helena Nelson tillträdde som styrelseledamot i samband med Qliro AB:s årsstämma år 2015. Helena är för närvarande chefjurist på Carnegie Investment Bank AB. Hon har tidigare varit bl.a. chefjurist på Skandia och chef för Swedbankkoncernens regelefterlevnadsfunktion. Helena har haft ett flertal styrelseuppdrag inom Skandia- respektive Swedbankkoncernerna. Helena har en juristexamen från Lunds Universitet.

5. Andreas Bernström

Andreas valdes in som ordinarie styrelseledamot i Qliro AB:s styrelse under år 2018. Andreas är verksam som Investment Director på Kinnevik och i styrelsen for Pleo AS. Han grundade Sinch som såldes till CLX Netqworks (omx: CLX) 2016. Han har även varit VD för Rebtel och arbetat åtta år på TradeDoubler, först som Managing Director i Storbritannien och sedan som Chief Operating Officer. Andreas har också varit advisor hos EQT i 6 år. Andreas har en BA i ekonomi och franska från Manchester University och en MA i finans från Webster University.

Antal övriga styrelseuppdrag: 2

6. Monica Caneman

Monica Caneman valdes in som ordinarie styrelseledamot i Qliro AB:s styrelse under 2019. Monica har bakgrund från SEB, där hon bland annat var en del av koncernledningen under 7 år i rollerna som vice VD och ansvarig för affärsområdena Retail och Corporates & Institutions. Monica har innehaft många styrelseuppdrag i det nordiska näringslivet inom flertalet sektorer. I den finansiella sektorn, har Monica bland annat verkat som styrelseordförande för Point International AB, Fjärde AP-fonden och Arion Bank HF, samt som styrelseledamot i Storebrand ASA. Monica är idag aktiv som styrelseordförande i Euroclear Sweden AB och Almi Företagspartner AB, styrelsemedlem i SAS AB, samt ordförande i Nasdaq AB Listing Committee. Monica är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Antal övriga styrelseuppdrag: 4

7. Robert Burén

Robert Burén har varit styrelseledamot sedan 2018. Robert är medgrundare till och aktiv konsult på Cygni och har tidigare erfarenhet som bland annat CTO/CIO på Kindred, SBAB Bank och Bisnode Group, och även interim CTO på bl.a. Skincity och Mediaplanet. Robert har studerat systemvetenskap och teknologi på Luleå Tekniska universitet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm

Antal övriga styrelseuppdrag: 4