Privat

Företag

Investor Relations

Logga in på Qliro

Eller med mejl

Välj ett eller båda

Fast sparkonto
Sätt in en gång och vänta ett år för att få all ränta.
Ränta 1,1%, samma hela året
Rörligt sparkonto
Sätt in och ta ut flera gånger, när du vill och hur ofta som helst.
Ränta 0,8%, kan gå upp och ner
English

Ge medgivande för att se filmen

Filmen spelas genom Youtube. Genom att klicka gå vidare godkänner ni youtubes användaravtal

Hållbarhet hos Qliro

Att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt och att inspirera e-handlare och kunder till att göra mer hållbara val är viktigt för oss. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på tre huvudområden, hållbar e-handel, ansvarsfullt företagande och kreditgivning samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Som en länk mellan e-handlare och konsumenter, vill vi använda vår teknik, data och plattform för att driva utvecklingen mot än mer hållbar konsumtion. Under 2020 tog vi därför fram tjänsten Retursmart som nu lanserats i vår svenska app. Syftet med Retursmart är bland annat att möka konsumenters kunskap om returers påverkan på miljön och kundens möjlighet att påverka denna. Ambitionen är att minska miljöpåverkan genom att långsiktigt minska antalet returer. Under 2021 har vi lanserat tjänsten Livsstilsprofilen i appen där användaren kan se sitt individuella klimatavtryck. Syftet med tjänsten är att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion.

Inom området ansvarsfullt företagande och kreditgivning har de viktigaste initiativet varit att förbättra kundupplevelsen genom lanseringen av våra nya digitala applikationer i de nordiska länderna. Det ska alltid vara enkelt för våra kunder att genomföra sina betalningar i tid och genom de digitala tjänster vi byggt har vi väsentligt förenklat den processen för våra kunder.

Som arbetsgivare har vi tagit stora steg i rätt riktning med fokus på att skapa en stark och positiv företagskultur. Intresset för Qliro som arbetsgivare har ökat och rekommendationsbenägenheten hos våra egna medarbetare har ökat kraftigt. Under året ökade medarbetarengagemanget och vi har stärkt resultaten i samtliga kategorier i våra kontinuerliga medarbetarmätningar. Det är viktigt och uppmuntrande att våra satsningar inom området ger resultat då kompetent personal är nyckeln för att fortsätta att vidareutveckla våra tjänster på bästa sätt.

Läs gärna mer om våra fokusområden i hållbarhetsrapporten nedan.

Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.