Privat

Företag

Investor Relations

Logga in på Qliro

Eller med mejl

Välj ett eller båda

Fast sparkonto
Sätt in en gång och vänta ett år för att få all ränta.
Ränta 1,25%, samma hela året
Rörligt sparkonto
Sätt in och ta ut flera gånger, när du vill och hur ofta som helst.
Ränta 0,8%, kan gå upp och ner

Finansiell information

På dessa sidor hittar ni historiska finansiella rapporter, den finansiella kalendern, presentationer, information om Qliros aktiekapital och ägandet med mera.

Finansiell kalender

21 oktober kl 07.30, Delårsrapport januari-september 2020

21 oktober kl 11.00, Webbcast och telefonkonferens, Kvartal 3, följ den här

16 februari 2021, kl 07.30, Bokslutskommuniké för 2020

Vecka 15 2020, Årsredovisning 2020 publiceras

11 maj 2021 kl 07.30, Delårsrapport januari-mars 2021

19 maj 2021, Bolagsstämma

20 juli 2021 kl 07.30, Delårsrapport januari-juni 2021

26 oktober 2021 kl 07.30, Delårsrapport januari-september 2021

Qliros aktie

Qliro är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern "QLIRO".

Ägare

Qliro har historiskt varit ett dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group men särnoterades med första dag för handel på Nasdaq Stockholm den 2 oktober 2020. De största ägarna inför uppdelning var: Rite Ventures 25.8% ägande och Mandatum Life (Sampo) 9.8%.

Analytiker

Carnegie Investment Banks analytiker Ermin Keric, tel 08-588 685 48 eller ermin.keric@carnegie.se och Jens Hallén, tel 08-588 689 28 eller jens.hallen@carnegie.se kommer löpande att analysera Qliro.

Aktiekapital

Qliros aktiekapital uppgår till 50 324 324,40 kronor fördelat på 17 972 973 aktier med ett kvotvärde på 2,80 kronor per aktie.

Emitterad obligation

Qliro AB emitterade under oktober 2019 efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna som är noterade på Nasdaq Stockholm har en rörlig ränta om Stibor 3 månader +6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Mål

Qliros tidigare finansiella mål drogs tillbaka under 2020 bland annat till följd av covid-19 pandemin. Qliros mål är att växa intäkterna och visa skalbarhet genom att över tid öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Avsikten är vidare att vara välkapitaliserat för att kunna agera flexibelt och ta tillvara tillväxtmöjligheter.

Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.