Privat

Företag

Investor Relations

Finansiell information

På dessa sidor hittar ni historiska finansiella rapporter, information om Qliros aktiekapital och ägandet, finansiella mål med mera.

Här hittar ni presentationer som hållits av ledande företrädare för Qliro

Carnegie Digitalisation Seminar - Januari 2020

Den 4 februari 2020 kommunicerades följande finansiella mål och utsikter för 2020 för Qliro AB:

Tillväxt: Qliros mål på medellång sikt är att uppnå en intäktstillväxt om 20 till 25 procent i genomsnitt per år.

Kostnader: Genom att växa intäkterna och öka den operationella effektiviteten ska Qliro bli mer kostnadseffektivt. Qliros mål är att kvoten mellan kostnader och intäkter ska nå 50 procent 2023.

Kapital: Qliro ska på medellång sikt vara välkapitaliserat för att ta tillvara tillväxt-möjligheter. Qliros mål på längre sikt är att bibehålla en buffert om minst 1,5 procentenheter över de regulatoriska kravet.

Utsikter för 2020:
Kreditkvalitet: Qliro ska behålla en stark kreditkvalitet i takt med att verksamheten fortsätter att växa. För räkenskapsåret 2020 är målsättningen att upprätthålla en kreditförlustnivå under 1,25 procent av den årliga PAD-volymen (total betalvolym med Qliros egna betalsätt dvs faktura, del- och avbetalningar) och under 2,5 procent av den genomsnittliga utlåningen för privatlån.

Resultat före skatt: Qliro fokuserar på tillväxt inom betallösningar och finansiella tjänster för privatpersoner. Under 2019 slöts avtal med ett stort antal handlare avseende betallösningar som under kommande år förväntas bidra med betydande volymer och intäkter. På kort sikt är den positiva effekten på rörelseresultatet däremot begränsad medan nya handlare ansluter sig och volymerna gradvis byggs upp. Som en följd av detta förväntar sig Qliro ett negativt resultat före skatt för helåret 2020, framförallt hänförligt till första halvåret, till dess att den fulla effekten av nya partnerskap har materialiserats.

Qliro AB är ett helägt dotterbolag till Qliro Group som är listat på Nasdaq Stockholm under tickern QLRO.

Mer information om Qliro Group

Qliro AB är ett helägt dotterbolag till Qliro Group som är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern QLRO.

Aktiekapitalet i Qliro AB uppgår till 50 050 000 fördelat på 15 400 000 aktier.

På länken nedan kan man se de historiska förändringarna i aktiekapitalet sedan 2014
Aktiekapitalets utveckling

Delårsrapport januari-juni 2019 : 13 augusti

Här hittar ni obligationsprospektet till de Tier 2 obligationer som Qliro emitterade under hösten 2019
Obligationsprospekt TIer 2 obligationer

En del av Qliro Group, Nordens ledande e-handelskoncern.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.

Qliro använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer

Tillåt