Privat

Företag

Investor Relations

Logga in på Qliro

Eller med mejl

Välj ett eller båda

Fast sparkonto
Sätt in en gång och vänta ett år för att få all ränta.
Ränta 1,1%, samma hela året
Rörligt sparkonto
Sätt in och ta ut flera gånger, när du vill och hur ofta som helst.
Ränta 0,8%, kan gå upp och ner
English

Ge medgivande för att se filmen

Filmen spelas genom Youtube. Genom att klicka gå vidare godkänner ni youtubes användaravtal

Finansiell information

Här hittar ni historiska finansiella rapporter, den finansiella kalendern, presentationer, information om Qliros aktiekapital, de största ägarna i Qliro med mera..

Finansiell kalender

2 september Presentation DNB Consumer Conference

7-8 september Presentation Carnegie Small & Midcap Conference

20 oktober Presentation Redey Fintech Event

26 oktober 2021 kl 07.30, Delårsrapport januari-september 2021

Qliros aktie

Qliro är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern "QLIRO". Aktiekursutvecklingen kan ni följa här.

Ägare

Qliroaktien togs upp för handel på Nasdaq Stockholm den 2 oktober 2020. De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 9,8% ägande.

Analytiker

Carnegie Investment Banks analytiker Ermin Keric, tel 08-588 685 48 eller ermin.keric@carnegie.se och Jens Hallén, tel 08-588 689 28 eller jens.hallen@carnegie.se analyserar löpande Qliro-aktien.

Carnegie har sedan 2 november 2020 en köprekommendation på Qliro. Inledande målkurs var 45 kr per aktie men målkursen har sedan dess höjts och uppgår för närvarande till 58 SEK per aktie.

Aktiekapital

Qliros aktiekapital uppgår till 50 324 324,40 kronor fördelat på 17 972 973 aktier med ett kvotvärde på 2,80 kronor per aktie.

Emitterad obligation

Qliro AB emitterade under oktober 2019 efterställda Tier 2 obligationer (supplementärkapital) om 100 miljoner kronor. Obligationerna som är noterade på Nasdaq Stockholm har en rörlig ränta om Stibor 3 månader +6,75 procent per år och förfaller i september 2029 med första möjlighet till inlösen under september 2024.

Mål

Qliros mål är att växa intäkterna och visa skalbarhet genom att över tid öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Avsikten är vidare att vara välkapitaliserat för att kunna agera flexibelt och ta tillvara tillväxtmöjligheter.

Qliro är ett ledande fintechbolag i Norden som sedan oktober 2020 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.