Hellonew
qliro

Samma Qliro. Men med ny look.

Check it out

Extrabolagsstämma1juli2022

Fredag den 1 juli håller Qliro en extra bolagsstämma. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.