Privat

Företag

Investor Relations

Din trygghet är viktig för oss

Som betaltjänstleverantör och kreditmarknadsbolag har vi ett stort ansvar. Det är viktigt för oss att du som använder Qliro för att betala, spara eller låna alltid kan känna dig trygg med oss. För samhället är det viktigt att vi kan tillhandahålla våra tjänster även i kristider. Framförallt nu när e-handeln blivit än mer betydelsefull.

Sedan utbrottet av COVID-19 har vi nya rutiner för hur vi sköter vårt arbete för att du inte ska påverkas negativt. Din, våra andra kunders och våra medarbetares hälsa är våra viktigaste prioriteringar.

Löpande följer vi riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Vår verksamhet sköts till hög grad på distans och för de som haft kundkontakt på vårt kontor har vi satt in extra säkra rutiner. Allt för att minska smittspridning och för att kunna fortsätta ge god service till alla våra kunder. Det är som alltid mycket viktigt att alla kunder, privatpersoner och handlare har full tillgång till våra tjänster – som funkar precis som vanligt.

Om du skulle få problem att betala

Precis som vanligt vill vi hjälpa till om vi kan. Om du skulle få problem att betala en faktura eller låneavi behöver du kontakta oss. Varje ärende är unikt och vi hanterar det utifrån de enskilda förutsättningarna. Hör av dig till oss om du undrar vad vi kan göra just för dig.

Kontakta oss

På vår kundservicesida finns svar på många frågor. Och kontaktuppgifter om du vill höra av dig till oss. Vi ber om lite extra tålamod, det är många som hör av sig och därför kan svaren dröja längre än vanligt.

En del av Qliro Group, Nordens ledande e-handelskoncern.

Qliro AB, org.nr. 556962-2441, är ett kreditmarknadsbolag som står under den svenska Finansinspektionens tillsyn. Säte: Stockholm.